PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM ZA POMOC PŘI TRÉNINKU

09.09.2015 10:41

Děkujeme rodičům, kteří nám pomáhají při vedení tréninku a s administrativou. Vítáme každého, kdo by se chtěl jakkoli zapojit do chodu fotbalového oddílu, ať už jako asistent trenéra, nebo jako výpomoc v administrativě.

Hezký den a díky všem - trenéři