PŘÍSPĚVKY FOTBALOVÉMU ODDÍLU JISKRA LITOMYŠL a DDM

31.08.2016 22:04

Vážení rodiče,

jelikož nám již klepe na dveře podzimní sezóna 2016, prosím o zaplacení půlročního příspěvku fotbalovému oddílu Jiskra Litomyšl ve výši:

- 500,-Kč - platí pro nováčky (hráče, kteří ještě nehrají zápasy)

- 750,-Kč - platí pro hráče, kteří již hrají zápasy

a ročního příspěvku DDM ve výši 250,- Kč (s polu s vyplněnou přihláškou - k dispozici u trenérů)

Pokud to vaše zdravotní pojišťovna umožňuje, je možno nechat si příspěvek fotbalovému oddílu proplatit pojišťovnou.  Na možnosti úhrad se zeptejte ve své zdravotní pojišťovně. 

Příspěvky je možno zaplatit na každém tréninku.

Děkujeme trenéři