PŘÍSPĚVKY FOTBALOVÉMU ODDÍLU JISKRA LITOMYŠL A DDM

25.09.2018 14:30
Vážení rodiče, 
žádáme Vás o zaplacení půlročního příspěvku fotbalovému oddílu Jiskra Litomyšl.
- 750,-Kč - platí pro hráče, kteří hrají zápasy, nebo trénovali již v jarní části
500,-Kč - platí pro nováčky (hráče, kteří trénují od září 2018, nebo nejezdí ještě na zápasy a dále pro sourozence hrající oba fotbal za Jiskru)
 
a ročního příspěvku DDM ve výši 250,- Kč (odevzdejte prosím spolu s vyplněnou přihláškou - hráči ji obdrží na tréninku, nebo bude k dispozici u trenérů). 
Kdo je u DDM registrován v rámci jiného kroužku, poplatek již neplatí, ale musí mi tuto informaci sdělit osobně, příp. mailem.
 
Příspěvky budou vybírány na trénincích, nebo před odjezdy na zápasy krajského přeboru, příp. lze příspěvek zaplatit na účet Jiskry 1280427379/0800 var. symbol 0047 a do poznámek k platbě napsat jméno a příjmení hráče. O provedené platbě přes účet mě prosím informujte mailem.
Je možno zaplatit oba příspěvky, jak Jiskrě, tak DDM (tzn. 1.000,-Kč, příp. 750,-Kč) přes účet, ale opět prosím, informujte mě o takto provedené platbě mailem .
 
Pokud to vaše zdravotní pojišťovna umožňuje, je možno nechat si příspěvek oddílu TJ Jiskra proplatit pojišťovnou (o zaplaceném příspěvku obdržíte paragon). Na možnosti úhrad se zeptejte ve své zdravotní pojišťovně.
 
Děkujeme trenéři